Välkommen till Kjellssons Städ & Fastighetsservice

Kjellssons Städ & FastighetsService (KSFS) startade sin verksamhet våren 2010 som en avknoppning från ett städbolag som två familjer drev sedan slutet av 1900-talet. Ksfs miljöpolicy syftar till att genom kunskap och vilja ta hänsyn till naturen och minska påverkan på miljön genom att verka som ett föredöme i miljöarbetet.

Våra tjänster

Lokalvård och dess tilläggstjänster såsom storstädning, golvvård, fönsterputs, lägenhets-städning, trappstädning, byggstädning, källarstädning, material leveranser och även mindre saneringsarbeten mm.

Läs mer