Om Kjellssons Städ & Fastighetsservice

 

 

Kjellssons Städ & Fastighetsservice (KSFS) startade sin verksamhet våren 2010 som en avknoppning från ett städbolag som två familjer drev sedan slutet av 1900-talet.

 

Genom personliga kontakter kunde företaget etablera sig på kort tid i stor Stockholms området med omnejd.


KSFS drivs av Mats och Iwona Kjellsson som har mångårig erfarenhet inom lokalvård och dess tilläggstjänster såsom storstädning, golvvård, fönsterputs, lägenhets-städning, trappstädning, byggstädning, källarstädning, material leveranser och även mindre saneringsarbeten mm.

KSFS affärside är att leverera en kvalitativ och konkurrensmässig lokalvård med tillhörande tilläggstjänster till ett rimligt pris.